1024

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

210 668 2222

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αγορά

Οι δύο εταιρείες, από την αρχή της λειτουργίας τους, τηρούν υπεύθυνη στάση απέναντι στους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Το 2019:

  • Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», διαχειρίστηκε 25.613 συμβάντα, με μέσο χρόνο ανταπόκρισης 6 λεπτά.
  • Το τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (Τ.Ε.Π.) δέχθηκε 324.982 κλήσεις, που εξυπηρετήθηκαν κατά μέσο όρο σε 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα, ενώ πραγματοποίησε 6.634 εξερχόμενες κλήσεις.
  • Ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από την εξυπηρέτηση και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του Τ.Ε.Π. ξεπέρασε το 95,5%.
  • Ο βαθμός ικανοποίησης όσων χρησιμοποιούν την Αττική Οδό από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων στα διόδια ανήλθε στο 99,5%.

Οι δύο εταιρείες διαθέτουν 5 πιστοποιήσεις ISO.